Nincs termék a kosárban
15-50% kedvezmény minden könyvre! 1 napos házhozszállítás

Felhasználási feltételek

1.

Bevezetés

1.1

A jelen felhasználási feltételek („Szerződés”) a Könyvbazár Kft. (1075 Budapest, Károly körút 3/C; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett a http://www.polc.hu/ oldalon elérhető szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Polc) és kommentezés funkció igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1.2.

A regisztrációval, a Szolgáltatás vagy a kommentezés funkció használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően az oldal bármely Szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

2.

A Szolgáltatások

2.1

Az Üzemeltető a Szolgáltatást és a kommentezést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint működteti, egyes szolgáltatások esetében az Üzemeltető kizárólag közvetítő szolgáltatónak minősül.

2.2

Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációt követően vehetők igénybe, míg olyan szolgáltatások is vannak, amelyek regisztráció nélkül is igénybe vehetők.
A szolgáltatások részletes leírása a Súgó-ban megtalálható.

2.3

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a hiba@polc.hu e-mail címen haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha Ön szerint a Szolgáltatás által vagy a kommentezés funkcióban elérhető valamely tartalom jogsértő, vagy más személy jogát, jó hírnevét sértheti.

2.4

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.

2.5

A Szolgáltatással vagy a kommentekkel kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Ön viseli továbbá a Szolgáltatás és a kommentezés funkció használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által vagy kommentekben hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által az Ön számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Önnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

2.6

A kommentek használatának részletes szabályait a Súgó-ban, a felhasználók hozzászólásai menüpontban tekintheti meg.

2.7

Amennyiben bármely felhasználó nem tartja be a felhasználási feltételeket vagy egyébként jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételétől kizárhatja, vagy az esetlegesen kifogásolható tartalmat felfüggesztheti.

3.

Regisztráció

3.1

A Szolgáltatás és a kommentezés funkció igénybevételére Ön kizárólag akkor jogosult, ha:

a) az Ön cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
b) Ön 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy
c) Ön jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha
d) Ön saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

3.2

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha Üzemeltető azt észleli, hogy egy felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni.

3.3

Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

3.4

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, de az esetlegesen előforduló hibákért nem vállal felelősséget. Ilyen hibák esetén a vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt könyvek megrendelésétől.