Nincs termék a kosárban
15-50% kedvezmény minden könyvre! 1 napos házhozszállítás

Publicisztika, esszé

 • Polifónia

  Szepes Erika

  Napkút Kiadó

  "...e szerzők mindegyike perben áll a mai világgal a személyiség elnyomorítása, az egyre mélyebb és tömegesebb szegénység miatt, a szabadság megvonása, a mindenféle hitben csalódás, a derű és a boldogság délibábos látomássá válása miatt (Lászlóffy Csaba, Bíró József, Birtalan Ferenc, Dienes Eszter). Ez mindőjükben...

  Online ár: 2 392 Ft
  Eredeti ár: 2 990 Ft
  Megtakarítás: 20%
 • Hallgatásaim gyűjteménye

  Bartusz-Dobosi László

  Napkút Kiadó

  "Bennem évek óta rendre ott motoszkál a meggyőződés a csend sűrű halmazállapotának valódiságáról. Nem hagy nyugodni. Állandóan ezt keresem. De nem az alvás öntudatlan csendjéről, a beszélgetés közbeni feszélyezett elnémulásokról, a butaság ürességéből fakadó néma bámulásról beszélek, hanem a tudatos hallgatásokról....

  Online ár: 2 392 Ft
  Eredeti ár: 2 990 Ft
  Megtakarítás: 20%
 • Ország, város, fiú, lány

  Háy János

  Európa Könyvkiadó

  Gyere velem, nézd meg, hogy merre járok, légy a kísérőm, állj mellém, s nézd azt, amit én látok. Amerika, London, Párizs, mondd, hogy nem vagyok normális, hisz te nem azt látod. Mondd azt, hogy nem, India nem olyan, Prága nem olyan, Nápoly és Moszkva nem olyan, azok az emberek, akik előttem vannak, nem olyanok, vagy egy kicsit mégis...

  Online ár: 2 967 Ft
  Eredeti ár: 3 490 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Szabad szemmel

  Lator László

  Európa Könyvkiadó

  Nagy költő, bírd el a sorsod. Salve, kutya! - írta a nagy kutyabarát Szabó Magda egy alkalommal Lator Lászlónak. Versben írta, mert Latorhoz a vers illik leginkább. Szemérmes-cinkos noszogatás ez: a többiekre figyelő pályatárs levele ahhoz a szerzőhöz, aki csak a fő műveit szereti kötetben viszontlátni. Ugyanaz a ritka gesztus,...

  Online ár: 2 967 Ft
  Eredeti ár: 3 490 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Szellemidéző

  Charles Fenyvesi

  Európa Könyvkiadó

  "Képtelen vagyok elhinni, hogy az élet a halállal véget ér." Charles Fenyvesi (Mikor kerek volt a világ, Mikor az angyalok túljártak a világ eszén) családtagjai és barátai szellemét idézi meg utánozhatatlan stílusában. Rákócziét, a vezénylő fejedelemét, aki egy pénzzel és drágakövekkel teli kincsesládát egy zsidó...

  Online ár: 2 797 Ft
  Eredeti ár: 3 290 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Itt, Európában

  Konrád György

  Európa Könyvkiadó

  "Mondhatjuk, hogy az Európai Unió új típusú nemzetközösség? Az európai polgárok közössége, vagy a nemzetállamoké, azaz a nemzeti kormányoké? Vállalják-e utóbbiak az Unióval együtt járó szabályokat, kötelezettségeket és azok teljesítésének ellenőrzését? Melyik elkötelezettségük erősebb: a nemzeti vagy az európai, a...

  Online ár: 2 467 Ft
  Eredeti ár: 2 467 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Az élet sója

  Nádas Péter

  Jelenkor Kiadó

  Hogyan fonódik össze személyes érdek és egyéni ösztönkésztetés a társadalom mélyén és a szellem magasabb régióiban bekövetkező lassú elmozdulással, hogy a kettő kölcsönhatásából korszakos változás szülessen? Az először a litera.hu portálon folytatásokban megjelent szöveg, amelyet az olvasó most Forgách András rajzaival...

  Online ár: 2 549 Ft
  Eredeti ár: 2 999 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Túl a feketén

  Georges Didi-Huberman

  Jelenkor Kiadó

  Egy ismert filozófus moziba megy, majd megrendítő élménye nyomán ír egy hosszú levelet a film alkotójának. Mindez lehetne kettejük magánügye, ám amiről ez a nyilvános levél beszél, az a "bennünk lakozó fekete lyuk", vagy más néven a Soá. Didi-Huberman és Nemes László közös kérdésfelvetése arra irányul, hagynunk kell-e, hogy...

  Online ár: 1 699 Ft
  Eredeti ár: 1 999 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Válogatott esszék

  Spiró György

  Magvető Könyvkiadó

  Spiró György otthonos terepe az esszé. Ezekben az írásokban közérthetően, szenvedélyes racionalizmussal és eredeti szempontokkal vizsgál meg közelebbről egy-egy életművet, műalkotást, történelmi jelenséget. Esszéiben mintegy sűrítve benne van életműve megannyi jellemzője és kérdése. Egymás mellett kap helyet a szlavista...

  Online ár: 2 967 Ft
  Eredeti ár: 3 490 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Műtücsök opál mezőkön

  Falusi Márton

  Nap Kiadó

  Magyar Esszék sorozat

  Falusi gondolkodását sajátos kettős elkötelezettség jellemzi. Egyik pólusa a magyar költészet nagy hagyománya, az a népköltészetben gyökerező örökség, amit Nagy László és Sinka István neve fémjelez. A másik: a mai európai és világirodalmi értékekre, elméletekre való figyelem. Falusi szerint természetes, hogy az irodalmi...

  Online ár: 2 678 Ft
  Eredeti ár: 3 150 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Két kultúra között

  Németh László

  Nap Kiadó

  Magyar Esszék sorozat

  "Németh László gondolkodásában a közművelődés különleges szerepet kapott. Nem akármilyen hagyományt folytatott ezzel: a modern nemzetet teremtő reformkor számára is ez volt az egyik legfontosabb feladat. A korszak irányadói nem győzték hangsúlyozni "a nemzet csinosodásának" fontosságát, és hogy a jövő a "kiművelt emberfők...

  Online ár: 2 053 Ft
  Eredeti ár: 2 415 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Az irodalom: nélkülözhetetlen

  Vasy Géza

  Nap Kiadó

  Magyar Esszék sorozat

  Népiesség az ezredfordulón - a falu átalakulása az irodalomban - a hatvanas évek irodalompolitikája - az irodalmi értékrend változásai: csak néhány téma Vasy Géza új könyvének első feléből. A továbbiakban sem távolodik messzire e témakörtől. Több írásban elemzi Illyés Gyula életművét, majd rövid áttekintéseket kínál,...

  Online ár: 2 975 Ft
  Eredeti ár: 3 500 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Egy kötéltáncos feljegyzéseiből

  Kántor Péter

  Magvető Könyvkiadó

  Miért ír egy vérbeli lírikus prózát? Talán azért, hogy kiderüljön, van átjárás a két műfaj között: nem csak epikus költemények léteznek, ugyanígy lehetséges a prózában is költőnek lenni, különösen a rövidprózában. A kötéltáncos épp ezt csinálja: lírikusként egyensúlyozva lépked a próza vaskosabb, sokszínű...

  Online ár: 2 117 Ft
  Eredeti ár: 2 490 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Kép, képzelet, fantasztikum

  Lukácsi Margit

  L'Harmattan Kiadó

  A FANTÁZIA a megismerés egyik lehetséges útja. A bizonyos történeti gyökerekkel, kanonizáltnak tekinthető tematikával, jellegzetes retorikai eljárásokkal rendelkező fantasztikus elbeszélést Todorov alapvető műve, a Bevezetés a fantasztikus irodalomba megjelenése után az olasz irodalomtörténet-írás fokozott érdeklődéssel...

  Online ár: 1 870 Ft
  Eredeti ár: 2 200 Ft
  Megtakarítás: 15%
 • Elmozdulások

  Takáts József

  Osiris Kiadó

  "Több évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy kritikusként szinte csak két műfaj áll a rendelkezésemre, ha valamilyen témáról írni szeretnék: a szaktanulmány és a könyvkritika, holott e kettőnél jóval több értekező prózai műfaj létezik. A szerkesztők azonban szaktanulmányt és könyvbírálatot kérnek vagy fogadnak szívesen, s...

  Online ár: 2 533 Ft
  Eredeti ár: 2 980 Ft
  Megtakarítás: 15%